נעתקה נשימתו

תרגומים

נעתקה נשימתו

avoir le souffle coupé