נמצא אשם

תרגומים

נמצא אשם

être reconnu coupable