נכשל בלשונו

תרגומים

נכשל בלשונו

sa langue a fourché, faire un lapsus