נכנס לתוקפו

תרגומים

נכנס לתוקפו

entrer en vigueur