ניתק את היחסים

תרגומים

ניתק את היחסים

rompre les relations