ניתן לביצוע

תרגומים

ניתן לביצוע

réalisable, faisable