ניתן לביצוע

תרגומים

ניתן לביצוע

faisable, réalisable