ניקה משבועה

תרגומים

ניקה משבועה

dégager d'un serment