ניקה מכל אשמה

תרגומים

ניקה מכל אשמה

innocenter, disculper, acquitter