ניקה את עצמו

תרגומים

ניקה את עצמו

se disculper, se justifier