ניצח על תזמורת

תרגומים

ניצח על תזמורת

diriger un orchestre, conduire un orchestre