ניצב הכן

תרגומים

ניצב הכן

se tenir sur ses gardes