נים ולא נים

חיפושים הקשורים ל נים ולא נים: בשכבר הימים, שיח ושיג
תרגומים

נים ולא נים

sommeillant, somnolant, assoupi