ניכר ש-

חיפושים הקשורים ל ניכר ש-: ניקר
תרגומים

ניכר ש-

constater