נידון למוות

תרגומים

נידון למוות

être condamné à mort