ניגש לבחינה

תרגומים

ניגש לבחינה

se présenter à un examen