נטר איבה

תרגומים

נטר איבה

garder rancune/une dent