נטל עצה

תרגומים

נטל עצה

consulter, prendre conseil