נטל עוקצו

תרגומים

נטל עוקצו

neutraliser, perdre son mordant