נטה להשמין

תרגומים

נטה להשמין

avoir tendance à grossir