נח על זרי הדפנה

תרגומים

נח על זרי הדפנה

se reposer sur ses lauriers