נחל מפלה

תרגומים

נחל מפלה

essuyer une défaite/un revers, être vaincu