נחל מפלה

תרגומים

נחל מפלה

être vaincu, essuyer une défaite/un revers