נחל כישלון

תרגומים

נחל כישלון

échouer, essuyer un échec