נחל כישלון

תרגומים

נחל כישלון

essuyer un échec, échouer