נחלץ מן הבוץ

תרגומים

נחלץ מן הבוץ

se tirer du pétrin