נחלץ לעזרת-

תרגומים

נחלץ לעזרת-

se porter à l'aide de