נחה עליו הרוח

תרגומים

נחה עליו הרוח

avoir la muse, être inspiré