נזר עצמו מן-

תרגומים

נזר עצמו מן-

renoncer à, se priver de