נזק בלתי הפיך

חיפושים הקשורים ל נזק בלתי הפיך: אנטרופיה
תרגומים

נזק בלתי הפיך

dommage irréparable