נזק בלתי הפיך

תרגומים

נזק בלתי הפיך

dommage irréparable