נוכל לדעת ש-

תרגומים

נוכל לדעת ש-

se rendre compte, réaliser