נוכל לדעת ש-

תרגומים

נוכל לדעת ש-

réaliser, se rendre compte