נוגע בדבר

תרגומים

נוגע בדבר

intéressé, concerné, partial