נוגע בדבר

תרגומים

נוגע בדבר

concerné, intéressé, partial