נובע מן-

תרגומים

נובע מן-

consécutif à, discursif