נהפך לבבו

תרגומים

נהפך לבבו

se repentir, changer d'avis