נהפך לבבו

תרגומים

נהפך לבבו

changer d'avis, se repentir