נהנה מחופש פעולה

תרגומים

נהנה מחופש פעולה

avoir les coudées franches