נהג בכבוד כלפי-

תרגומים

נהג בכבוד כלפי-

honorer, traiter avec respect