נדמה לי ש-

תרגומים

נדמה לי ש-

il me semble que, je crois que