נדמה לי ש-

תרגומים

נדמה לי ש-

je crois que, il me semble que