נדלק על-

תרגומים

נדלק על-

s'emballer, s'enflammer