נדל"ן

תרגומים

נדל"ן

(nadˈlan)
initials
ארמית מגרשים ובניינים הם נכסי-דלא-ניידי.