נדחק לקרן זווית

תרגומים

נדחק לקרן זווית

être mis à l'écart, être écarté