נדחק לקרן זווית

תרגומים

נדחק לקרן זווית

être écarté, être mis à l'écart