נגדשה השאה

תרגומים

נגדשה השאה

la coupe est pleine