נאמן לעצמו

תרגומים

נאמן לעצמו

fidèle à soi-même