נאמן לאמונותיו

תרגומים

נאמן לאמונותיו

fidèle à ses idées