נם

(נותב מחדש מ-נָם)
תרגומים

נם

(ˈnam)
verb
present נָם (ˈnam) , future יָנוּם (jaˈnum) , infinitive לָנוּם (laˈnum)
התינוק נם בשלווה.