מתח שריר

תרגומים

מתח שריר

se froisser un muscle