מתח עצבים

תרגומים

מתח עצבים

porter sur les nerfs, énerver