מתוך

תרגומים

מתוך

(miˈtox)
adverb
מתוך החדר נשמעו צעקות.