משל בעצמו

תרגומים

משל בעצמו

se dominer, se maîtriser