משך בכתפיים

תרגומים

משך בכתפיים

hausser les épaules