משך בחוטים

תרגומים

משך בחוטים

manipuler, tirer les ficelles