משך את הלב

תרגומים

משך את הלב

s'attirer la sympathie, séduire