משך אותו בלשון

תרגומים

משך אותו בלשון

faire parler/avouer