משום

תרגומים

משום

à cause de, parce que (miˈʃum)
preposition
העבודה נפסלה משום הפגמים הרבים שבה.